บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด


29/47 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/47 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558001860
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*