ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง อาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น


33/332 หมู่ที่ 8 ซอย162 ถนนบางไผ่-หนองเงาพราย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

33/332 หมู่ที่ 8 ซอย162 ถนนบางไผ่-หนองเงาพราย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0123558000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*