บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด"

บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อ ขาย ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด


100/71 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/71 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0125558000120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮม พลัส เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*