บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ฮาน่า  ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้งกระก อลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด


99/103 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/103 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0125558000651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาน่า ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*