บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด"

บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้างานวิศวกรรมอื่นๆตลอดจนรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด


9/29 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/29 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด

ได้แก่ 0125558000758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.ซี.อี.9 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*