บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด


99/505 หมู่ที่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/505 หมู่ที่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125558000898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*