บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด"

บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด


93/109 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/109 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0125558001061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ผลมะกอก ครีเอทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*