บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานของเล่น ของที่ระลึก งานหัตถกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด


27 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558001380
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*