บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด


74 หมู่ที่ 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

74 หมู่ที่ 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558001398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค ยู เค คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*