บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด"

บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า อพาร์เม้นท์ บ้านเช่า โรงงาน และที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด


3/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด

ได้แก่ 0125558001509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนาภัทร์ 15 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*