บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด"

บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงรับจำนำ (เมื่อได้รับอนุญาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด


110/18 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/18 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด

ได้แก่ 0125558001894
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*