บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด"

บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจำหน่าย จัดหา ออกแบบ และให้เช่าระบบเครื่องเสียง ระบบแสง สเปเชี่ยลเอฟเฟค อุปกรณ์เครื่องดนตรี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด


95/75 หมู่บ้านอินนิซิโอ ปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ที่ 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/75 หมู่บ้านอินนิซิโอ ปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ที่ 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด

ได้แก่ 0125558002084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ท เซอร์เคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*