บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทำการ ถนนสะพาน อุโมงค์ เขื่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด


93/8 หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/8 หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0125558002548
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีโอพี แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*