ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายซอสปรุงรสอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส


36/702 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ที่ 3 ซอย7/2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส ตั้งอยู่ที่

36/702 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ที่ 3 ซอย7/2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส

ได้แก่ 0133558000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซูเปอร์ซอส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*