ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอิเลคทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์


1541 หมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 3 ซอยดีเจ็ด ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์ ตั้งอยู่ที่

1541 หมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 3 ซอยดีเจ็ด ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์

ได้แก่ 0133558000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเนี่ยนส์ ลิงค์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*