ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำแร่ เครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่


119/39 หมู่ที่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

119/39 หมู่ที่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่

ได้แก่ 0133558000438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*