บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด"

บริษัท แอลวี  ออโตเมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอุปกรณ์เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด


51/287 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/287 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558000146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*