บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด"

บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด


13/18 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/18 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด

ได้แก่ 0135558000341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.พี.วีนัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*