บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดงานอีเวนท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด


55/669 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/669 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0135558000511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*