บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด"

บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผ้าผ้าทอด้ายเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องแต่งกายสิ่งทอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด


19/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558000791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.เอ็น.เอ. แฟชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*