บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด


200/575 หมู่บ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ถนนปทุมบางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/575 หมู่บ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ถนนปทุมบางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000928
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*