บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด"

บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานบริการเสริมความงาม เพื่อให้บริการด้านความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด


19/3-19/4 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/3-19/4 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด

ได้แก่ 0135558000952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีด้า แอนด์ โค. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*