บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด"

บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด


81/9 หมู่ที่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

81/9 หมู่ที่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558000961
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.บี.รพีพัฒน์ ขนส่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*