บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด"

บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือช่างสีเครื่องมือทาสีเครื่องตกแต่งอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด


38/43-45 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/43-45 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด

ได้แก่ 0135558001347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงชัยเจริญ อีเล็คทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*