บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด


912 ซอยรังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

912 ซอยรังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.เทค โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*