บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกส่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก ให้บริการเช่าติดตั้งซ่อมแซมระบบจอแอลอีดี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


807/6 บ้านภุมริน-รังสิต หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

807/6 บ้านภุมริน-รังสิต หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135558001649
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลอีดีเทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*