บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด


965/211 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/2 ซอย43 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

965/211 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/2 ซอย43 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558001738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปร คลีนนิ่ง แอนด์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*