บริษัท แสงสาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงสาม จำกัด"

บริษัท แสงสาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงสาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงสาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างเหมาทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงสาม จำกัด


124/22 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงสาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/22 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท แสงสาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงสาม จำกัด

ได้แก่ 0135558001894
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงสาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงสาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*