บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด"

บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด


32/157 หมู่ที่ 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/157 หมู่ที่ 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท แสวงบุญชัย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด

ได้แก่ 0135558002114
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสวงบุญชัย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*