บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแนะแนว ติดต่อประสานงาน การศึกาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด


109/3 หมู่ที่ 11 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/3 หมู่ที่ 11 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0135558002190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์ สตัดดี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*