บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด"

บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับกลึงชิ้นส่วน ขึ้นรูปงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างสั่งทำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด


54/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด

ได้แก่ 0145558000162
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพีวี พรีซิชั่น อยุธยา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*