บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด"

บริษัท โมเดิร์น  ดีไซน์  197 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านการสื่อสารรวมทั้งผลิตและจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการสิ่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด


29/1 หมู่ที่ 9 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/1 หมู่ที่ 9 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

แผนที่บริษัท บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด

ได้แก่ 0145558000464
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมเดิร์น ดีไซน์ 197 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*