บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด"

บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด


302/77-78 หมู่ที่ 7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

302/77-78 หมู่ที่ 7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด

ได้แก่ 0145558000472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*