บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด"

บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท จัดสัมมนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้บริการที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด


1/1 หมู่ที่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/1 หมู่ที่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

แผนที่บริษัท บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด

ได้แก่ 0145558000537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*