บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด"

บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านำเข้าส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักรกลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด


99/5 หมู่ที่ 6 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/5 หมู่ที่ 6 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

แผนที่บริษัท บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

ได้แก่ 0165558000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เล็กเซอร์วิส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*