บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด"

บริษัท แซมก๊อส  คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน ทั้งยางในและยางนอกทั้งขายปลีกและขายส่งและซ่อมบำรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด


113/23 หมู่ที่ 3 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

113/23 หมู่ที่ 3 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

แผนที่บริษัท บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด

ได้แก่ 0165558000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แซมก๊อส คอมเมอร์เชียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*