บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด"

บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับทำขนมไทย ทุกชนิดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด


70/30 หมู่ที่ 11 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

70/30 หมู่ที่ 11 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

แผนที่บริษัท บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด

ได้แก่ 0175558000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญประสิทธิ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*