ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์,อุปกรณ์,การบริการส่วนกลางและห้องพัก เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์


11 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

11 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์

ได้แก่ 0193558000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา อพาร์ทเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*