ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับขนส่งพนักงานในโรงงานทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ


7 หมู่ที่ 8 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ ตั้งอยู่ที่

7 หมู่ที่ 8 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ

ได้แก่ 0193558000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญสีท้าว บริการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*