ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99


26/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99 ตั้งอยู่ที่

26/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99

ได้แก่ 0193558000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ฤทธา 99:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*