ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์


24 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่

24 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์

ได้แก่ 0193558000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาภา ซีเมนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*