บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


47/4 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/4 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

แผนที่บริษัท บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0195558000260
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาวเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*