ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรถยกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก


45/1 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก ตั้งอยู่ที่

45/1 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก

ได้แก่ 0203558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัง บัง รถยก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*