ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด และงานโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา


5/2 หมู่ที่ 6 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา ตั้งอยู่ที่

5/2 หมู่ที่ 6 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา

ได้แก่ 0203558000496
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจะทรัพย์ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*