ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตรวจสอบอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม


49/23 หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม ตั้งอยู่ที่

49/23 หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม

ได้แก่ 0203558000577
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เอ็น.เคลม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*