ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรถยนต์ รับจ้าง รับส่ง พนักงาน ห้างร้าน บริษัท และบุคคลทั่วไป ทั้งที่มีตารางเวลาฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต


102/4 หมู่ที่ 4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

102/4 หมู่ที่ 4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0203558000640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าสัว5 ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*