บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง บ้าน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด


384/110 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

384/110 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558000226
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเอฟเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*