บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด"

บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด


112/232 หมู่ที่ 10 ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

112/232 หมู่ที่ 10 ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205558000331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สคราฟเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*