บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด


22 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0205558000366
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนัญญาเรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*