บริษัท ยูชาห์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูชาห์ จำกัด"

บริษัท ยูชาห์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูชาห์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูชาห์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูชาห์ จำกัด


520/2 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูชาห์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

520/2 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ยูชาห์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูชาห์ จำกัด

ได้แก่ 0205558000803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูชาห์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูชาห์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*